Diş İmplantı

Dental implantlar, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve insan dokuları ile uyumlu malzemeden üretilmiş yapay diş kökleridir. Çoğunlukla yüzey özellikleri geliştirilmiş titanyumdan üretilen diş köklerini taklit edecek şekilde dizayn edilen çeşitli boy ve çaplarda üretilen vida şeklinde yapılardır.

Dental implant tedavisi iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama implantın yerleştirileceği bölgede kullanılmasına karar verilen implantın boy ve çapına uygun bir yuvanın komşu dişlere, yumuşak dokulara ve diğer anatomik yapılara zarar vermeden doğru pozisyonda ve ideal açıda hazırlanması ve onu takiben hazırlanan yuvaya implantın yerleştirildiği cerrahi aşamadır. İmplant kemik içine yerleştirildikten sonra vücudun bir parçası haline gelmesi, kemikle kaynaşması için gerekli olan iyileşme süreci başlar. Bu süreç yaklaşık olarak üç ay kadardır ancak bazı durumlarda daha kısa veya daha uzun olabilir. Bekleme süresinin sona ermesiyle birlikte ikinci aşamaya geçilir ve implantların üzerine tedavinin başlangıcında planlanmış olan protezlerin yapımına başlanılır. Bu aşamada yapılacak olan protezin tipine göre iki gün ile iki hafta arasında değişmektedir.

Dental Implant tedavisi kimlere uygulanabilir?

Çene kemiğinin hacimsel olarak yeterli olduğu, sağlık problemi olmayan çene gelişimini tamamlamış her bireye ve hatta kemiğin yeterli olmadığı durumlarda ileri cerrahi tekniklerden faydalanarak dental implantlar uygulanabilir. İmplant tedavisi planlanan eksik diş bölgesindeki kemik miktarının yeterli olup olmadığı, hastanın mevcut ağız sağlığı ve hastanın alışkanlıkları (sigara, alkol kullanımı, diş sıkma vs) değerlendirilir. Bunlarla birlikte tedavinin başarılı olabilmesi için tedavi planlaması yapılırken hastanın sistemik durumu çok iyi değerlendirilmelidir. Kontrol altında olmayan diyabet, kemik metabolizmasını ilgilendiren hastalıklar, kalp-damar hastalıkları, kanama pıhtılaşma bozukluklarının yanı sıra geçirilmiş kemoterapi veya radyoterapi tedavisi mevcutsa, hasta mutlaka ilgili doktoru ile yazılı şekilde konsülte edilmelidir.

Dental İmplant tedavisi süreci

İmplant tedavisinin cerrahi aşaması ile ilgili hastalarda yoğun bir kaygı mevcut olabilir. Ancak rahatlıkla söyleyebilir ki implant yaptıran her hasta geçmişinde mutlaka bir diş çekimi tecrübesi yaşamıştır ve bu işlemi de diş çekimi ile kıyasladığı için gergindir. Oysa dental implantın yerleştirilmesi aşaması hasta açısından diş çekimi işleminden daha basit, ağrısız ve konforlu bir işlemdir ve yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanır. Hasta işlem sonrasında doktorunun tavsiyelerine uyduğu takdirde ve reçete edilen ilaçlarını doğru şekilde kullandığında herhangi bir problem yaşamaz. Tedavin ikinci aşaması olan protez kısmı ise normal protez işlemleri ile hemen hemen aynıdır ve hasta açısından sıkıntısızdır. Tercihen iki aşama arasında hastaya fonksiyon amaçlı geçici protezlerde kullandırılabilir.

Dental implantların yerleştirilmesi işleminin cerrahi bir işlem olması nedeniyle bu işlemin tercihen bir ‘Çene Cerrahisi Uzmanı’ tarafından yapılması uygundur. Bu alanda uzmanlaşmış bir hekimin işlem öncesi, işlem esnasında ve işlem sonrasındaki yaklaşımları ve tecrübeleri hasta açısından daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Tedavinin yapılacağı ortam, cerrahinin gerekliliklerine uygun steril bir ortam olmalıdır. Kullanılacak tüm materyallerin steril oluşu ve uygunluğu hekimin sorumluluğundadır. Hekimin ve ortamın uygunluğu kadar yardımcı personelin de işlerinde ehil olması önemlidir.

Diş İmplantı yaptırmadan önce bilinmesi gerekenler

  • Tek ya da çoklu diş eksikliklerinde uygulanan implant tedavisi ile tamamlanan dişler, bireyin hem estetik görünümü hem de fiziksel sağlığı için önemlidir. Çünkü dişlerin tam olması daha iyi bir çiğneme sağlamaktadır. Bu şekilde istenilen her şey yenebilir ve sağlıklı bir sindirim yapılabilir. Eksik dişlerin tamamlanması, kişiye daha estetik bir görünüm vermekte ve bu şekilde kişi özgüvenini geri kazanmaktadır.
  • İmplant uygulamasında önemli olan ve başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi kemik yapısıdır. Kişi implant için uygun bir kemik dokusuna sahip olmalıdır. Kemik dokusunun tespiti sağlanmalı ve sonrasında implant planlaması yapılmalıdır. İmplant uygulaması öncesinde mutlaka klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekmektedir.
  • İmplant için eğer kişinin kemik yapısı ve genel sağlık durumu uygunsa, üst yaş limiti yoktur. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70’li ya da 80’li yaşlardaki birçok hastanın cerrahi riskleri, daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır. İmplant uygulaması sadece daha kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalarda tercih edilmemektedir.
  • İmplant süresi yapılacak diş sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte tedaviler oldukça kısa sürelerde tamamlanmaktadır. İmplantın yerleşimi sonrasındaki ağrı, normal diş çekiminden sonra duyulan ağrıdan farklı değildir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalar da hastalar implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olmaktadır.
  • İmplant uygulaması sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilmektedir.
  • İmplant tedavisinden önce ve implant ağızda kaldığı sürece diş etlerinin sağlıklı olması gerekmektedir. Implantların kemik ile tam birleşmesini (osteointegration) sağlamak için iyileşme dönemi olan ilk 3-6 ay boyunca implant üstüne gelen yüklerin en aza indirgenmesi sağlanmalıdır.
  • Özellikle erken dönem iyileşmesi sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini artırabilmektedir. Bunun için sigara kullanımı tavsiye edilmemektedir.
  • İmplantların ömrü birçok etkene bağlıdır. Hastanın ağız ve diş genel bakımını sağlayarak, sağlığını koruması ile implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir. İmplantın ömrü açısından doğru bir şekilde günde 2 defa dişleri fırçalamak, diş ipi ve ağız gargarasının düzenli kullanmak gerekmektedir.
  • İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuşlardır. Bunlar genellikle titanyum gibi metallerdir ve hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan benzeri diğer maddelerdir. Bu yüzden vücut bunlara karşı antigen üretip, kalp ve böbrek nakillerinde olduğu gibi implantı reddetmesi mümkün olmamaktadır. Tıbbi literatürde implantların kansere neden olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.
  • İmplant uygulaması yapacak olan hekimin deneyimi oldukça önemlidir. Diş hekiminin konusunda eğitimli ve deneyimli olmasına dikkat edilmelidir. İmplant kararı verilmişse bu konuda iyi bir araştırma yapılıp, doğru hekimin bulunması gerekmektedir.